Tăng cường giới thiệu sản phẩm với NHK Shopfittings và Bục Manơcanh