Hình ảnh kệ rack được dùng trong hệ thống nhà thuốc Pharmacity

Hình ảnh lắp đặt kệ rack trong hệ thống nhà thuốc Pharmacity